เครื่องกรองน้ำบาดาล

เครื่องกรองน้ำบาลสามารถกรองน้ำที่มี สนิม เหล็ก กลิ่นโคลนตม ความกระด้างของน้ำที่เกือจากหินปูน

Visitors: 255,795