โรงงานผลิตน้ำดื่ม,ตัวอย่างอาคารผลิตน้ำดื่ม

  สร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับที่ อย.กำหนด ระบบกรองน้ำดื่ม ต้องออกแบบให้เหมาะกับแหล่งน้ำดิบที่จะเอา ผลิตน้ำดื่ม ผ่าน ระบบกรองน้ำ ที่ออกแบบถูกต้อง

Visitors: 255,796