เครื่องบรรจน้ำแก้ว,น้ำถ้วย

เครื่องบรรจุน้ำแก้ว,น้ำถ้วยแบบอัตโนมัติ

ความเร็ว 1,200ถ้วยต่อนาที

Visitors: 255,796