ระบบ UF

ระบบผลิตน้ำ Ultra Filtration (UF)

เป็นระบบที่ใช้ Ultrafiltration Membrane ซึ่งเป็นเมมเบรนที่ผลิตจากวัสดุพอลิอะคริโลไนทริล (Polyacrylonitrile) หรือพอลิซัลโฟน (Polysulfone) โดยมีการทำงานคล้ายกับระบบ Reverse Osmosis (RO) แต่มีขนาดของรูพรุนของเมมเบรนที่ใหญ่กว่า ซึ่งรัศมีของรูเมมเบรนอยู่ระหว่าง 0.0001-0.01 ไมโครเมตร ทำให้สามารถแยกสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำออกไปได้ เช่น ไอออนชนิดต่างๆ และใช้ความดันที่ระดับปานกลาง (5-10 บาร์)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,796