ผลงานที่ผ่านมา


เครื่องกรองน้ำระบบ RO  240,000 ลิตรต่อวัน จ.ขอนแก่น

 

 

 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม RO 100,000 ลิตรต่อวัน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

 

 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม RO 100,000 ลิตรต่อวัน จ.กาฬสินธุ์

 โรงงานผลิตน้ำดื่ม RO 24,000 ลิตรต่อวัน จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 

 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,796