หัวบรรจุน้ำดื่ม

หัวบรรจุน้ำดื่ม 12 20 24 หัว สำหรับโงงานน้ำดื่ม

สามารถบรรจุขวดขนาด 350 มม.,600 มม., 1,500 มม.

และอื่น ๆ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,796