ระบบโอโซน

ชุดโอโซน ขนาด 500mg/hr, 1,000 mg/hr,  2g/hr, 3g/hr. หรือขนาดตามความต้องการของลูกค้า เติมโอโซนในน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและเพิ่มความสะอาดในน้ำ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,796