ระบบ UV

ชุดฆ่าเชื้อในน้ำด้วยแสง UV (UV Sterilizer)

ในการฆ่าเชื้อด้วยอุลตร้าไวโอเล็ต  จะใช้แสงอุลตร้าไวโอเล็ตคลื่นสั้นส่องในน้ำโดยสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสง UV.30 w. ซึ่งเป็นการทดแทนวิธีการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน เป็นต้น โดยที่ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง รสชาติและกลิ่นของน้ำไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,798