ถังกรองแสตนเลส

เครื่องกรองน้ำชนิดถังกรอง มีหลากหลายขนาดตามความต้องการในแต่ละการใช้งานตั้งแต่ 1-100 ลบ.ม/ชม.ใช้กับสารกรองหลายชนิด เช่น สารกรอง Activate Carbon, สารกรองแมงกานีส สารกรองเรซิ่น ท่อหน้าเครื่อง PVC, PE, GS วาล์ว


  • ถังกรองเหล็ก.jpg
    เครื่องกรองน้ำชนิดถังกรอง มีหลากหลายขนาดตามความต้องการในแต่ละการใช้งานตั้งแต่ 1-100 ลบ.ม/ชม.ใช้กับสารกรองหลายชนิด เช่นสารกรอง Activate Carbon, สารกรองแมงกานีส สารกรองเรซิ่นท่อหน้าเ...

  • ถังกรองเซรามิค.jpg
    เครื่องกรองน้ำชนิดถังเซรามิค

  • ถังกรองแสตนแลสอุตสาหกรรม.jpg
    เครื่องกรองน้ำชนิดถังกรอง มีหลากหลายขนาดตามความต้องการในแต่ละการใช้งานตั้งแต่ 1-100 ลบ.ม/ชม.ใช้กับสารกรองหลายชนิด เช่นสารกรอง Activate Carbon, สารกรองแมงกานีส สารกรองเรซิ่นท่อหน้าเ...
Visitors: 255,796