เครื่องผลิตน้ำดื่ม,เครื่องกรองน้ำดื่ม,อาร์โอ RO

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส

       เครื่องผลิตน้ำดื่ม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม สามารถผลิตน้ำได้ตั้งแต่วันละ 3,000 ลิตรต่อวันขึ้นไปตามความต้องการของท่านลูกค้า  นอกเหนือจากระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing  ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน  เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาอของน้ำและโรงงานผลิตน้ำดื่ม  โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค เชื้อบักเตเรีย สารตะกั่ว สารหนู เหล็ก โลหะหนัก ต่าง ๆ ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย 

ชุดผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis

เราประกอบจัดชุด พร้อมติดตั้ง สามารถใช้ได้กับการกรองน้ำบาดาล,น้ำประปา 


 • 3 QPD.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 3,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรอง RO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโร...

 • RO 6 Q.jpg
  เครื่่องกรองระบบ Reverse Osmosis 6,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ...

 • RO 12 Q.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 12,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโร...

 • 3.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis24,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค...

 • RO 48 Q.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 36,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโร...

 • 1.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis48,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค...

 • RO 98 Q.jpg
  เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 96,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรองRO Membrameที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโร...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 255,796